UNDERVISNINGSVEJLEDNINGER

SÆT HÅBET PÅ SPIL

FOR INDSKOLING OG MELLEMTRIN

Billedaktiviteten lægger op til at eleverne abstraherer sig frem til mulige sammenhænge mellem forskellige situationer, man som menneske kan befinde sig i og de mulige håb man kan sætte op som kan mevirke til en løsning/hjælp i de enkelte situationer.

 • Eleverne skal i grupper a 3-4 nå frem til fælles løsningsforslag og placere ”håbsbrikkerne” på den situation de synes passer sammen.
 • Sammenhængene mellem ”håbssituationer” og ”håbsbrikker” vil i sagens natur være forskellige fra gruppe til gruppe – hvilket lægger op til eventuel samtale på klassen.

TIL HVER GRUPPE UDPRINTES:

 • i A3 format (evt. A4): 3 ARK MED ”HÅBSSITUATIONER” [klik her]
 • i A4 format: 5 ARK MED ”HÅBSBRIKKER” – der kan skæres/klippes ud [klik her]

Skal materialet bruges til flere klasser er det en god ide at laminere arkene med ”HÅBSSITUATIONER”.

INDSKOLING

 • Læs eller fortæl historien om Zakæus [klik her] mens eleverne ser på tegningerne på powerpoint [klik her]
 • Lav fortællingen som et skuespil. Sørg for at alle har en rolle at spille ved at lade nogle forestille folkemængde, steder (træet, huset, torvet) og genstande (mønter, frokost).
 • Samtal om spørgsmål [klik her]
 • Alle kommer til at gøre nogen kede af det på et eller andet tidspunkt, nogle gange bliver man uvenner, men man kan altid prøve at blive gode venner igen. Øv jer på denne her venskabsdans, som man også kan lege i frikvartererne. Det gode er at alle kan være med! Dans "Hjertevennen" [klik her]
 • Lav et håbstræ i klassen – klip stammen ud af karton, eleverne klipper grønne blade af papir og skriver et ønske/håb for fx klassen, deres næste år eller lignende på hver deres blad, som sættes på træet.


MELLEMTRIN

 • Læs eller genfortæl den fortabte søn [klik her]
 • Lav fortællingen som et skuespil. Sørg for at alle har en rolle at spille ved at lade nogle elever forestille steder og genstande.
 • Samtal om spørgsmål [klik her]
 • Lav en foldebog med dine håb! Fold den simpelt “som et skab”. Lav forskellige små låger, kuverter mv. (søg evt. på google for flere idéer) hvor du skriver det du håber der vil ske med dig på forskellige tidspunkter i dit liv. Skriv udenpå lågen enten om 5 år, om 10 år, om 40 år, om 70 år osv. eller “Når jeg er 15, når jeg er 25, når jeg er 35, osv…..” Når man åbner skriver du det du håber, der sker i dit liv på det tidspunkt. Du kan også bare skrive “jeg håber", uden på alle lågerne og så forskellige håb inden i. [klik her]
 • Håbssamtaler. [klik her]
 • Stafet: Klassen deles i to hold. Man skiftes til at løbe op til tavlen og skrive et ord. Det ene hold skriver ord associeret med HÅB, det andet skriver ord associeret med FRYGT Efterfølgende diskuteres ordene betydning, modsætninger, om de forudsætter hinanden….
 • Den varme stol: Interview hvor en elev vælges til at spille en rolle fra en af historierne. Personen placeres i ”den varme stol” og interviewes af de andre elever, med spørgsmål der tager udgangspunkt i håbs/frygt tanker.
 • Livslinje: Lave en ”livslinje” med egne håb. Hvad håber jeg, jeg laver/ der sker i år, om 5 år, om 10 år, om 40 år?
 • Tableau: Tal om det håb, der opstår hos mange mennesker, når døden nærmer sig. Hvordan kunne sådan et håb se ud for dig? Tal sammen to og to om jeres håbsforestilling og lav sammen et tableau over de I håber, er på den anden siden af døden. Fremstil tableauet i en skotøjsæske, der dekoreres med stofrester, tapet, småting eleverne tager med hjemmefra.

 


OVERBYGNING

Hør Lau Højen fra Carpark North

synge "Se, nu stiger solen".

Håb

af Carpark North